box

4n6 TXT Konwerter

Szybkie i bezpieczne oprogramowanie do eksportu plików tekstowych do wielu typów dokumentów, takich jak PDF, HTML


 • Konwertuj zbiorczo wiele plików TXT na inny format dokumentu, aby zaoszczędzić czas
 • Ten program umożliwia wyszukiwanie wielu słów w pliku tekstowym
 • Zachowuje formatowanie plików dokumentów tekstowych, takich jak nagłówki, liczby itp.
 • Zapewnia funkcję podwójnego trybu do ładowania i konwertowania plików/folderów TXT
 • Oprogramowanie TXT File Converter zapewnia dogłębny podgląd dokumentów tekstowych
 • Oprogramowanie umożliwia selektywną konwersję plików tekstowych, aby zaoszczędzić czas i wysiłek
 • Wybierz żądaną lokalizację docelową, aby zapisać pliki wynikowe w wymaganym miejscu
 • Wyodrębnianie właściwości tekstowych, takich jak adresy e-mail, załączniki, numery telefonów...

Pobierać   Kup Teraz  

Funkcje konwertera TXT

Jest to idealne oprogramowanie do szybkiej i łatwej konwersji dowolnego typu plików dokumentów tekstowych

Eksportuj TXT do bezpiecznych typów plików

Narzędzie Konwerter plików tekstowych umożliwia zapisywanie plików tekstowych w wielu różnych formatach. Ta aplikacja ułatwia konwersję różnych plików tekstowych do wielu formatów dokumentów, w tym PDF, HTML i innych. Jeśli więc jesteś jednym z nich, który chce przekonwertować swoje pliki TXT na inny bezpieczny format dokumentu, nasze rozwiązanie może ci bardzo pomóc.

Zbiorcza konwersja wielu plików TXT

Funkcja trybu wsadowego jest bardzo pomocna dla użytkowników, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, ponieważ obsługuje eksportowanie wielu plików TXT do wymaganego zapisu na raz. Dodaliśmy tę funkcję dla ułatwienia użytkownikom. Po uruchomieniu tego konwertera plików tekstowych i wybraniu folderów zawierających wiele plików .txt ta aplikacja przekonwertuje je do żądanego formatu pliku.

Dwie metody ładowania plików tekstowych

Użytkownicy mają dwie możliwości wyboru plików tekstowych podczas korzystania z oprogramowania konwertującego TXT, a mianowicie Wybierz pliki i Wybierz foldery. Ta funkcja umożliwia użytkownikom szybką i precyzyjną konwersję dokumentów tekstowych zgodnie z ich wymaganiami. Te opcje są korzystne w przypadku konwersji zarówno wielu plików tekstowych, jak i pojedynczego pliku tekstowego. Dla uproszczenia zaleca się wybranie opcji Wybierz foldery.

Można przeszukiwać wiele słów

Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie aplikacji, oferująca szeroki wachlarz możliwości. Posiada bardziej zaawansowaną funkcję wyszukiwania niż inne. Czasami użytkownicy muszą wyszukiwać wiele terminów w jednym lub kilku plikach tekstowych, a ten produkt ułatwia im to wydajne. 4n6 TXT Converter Tool skutecznie pozwala na wyszukiwanie wielu terminów w jednym pliku tekstowym.

Możliwa selektywna konwersja pliku TXT

Za pomocą tego niesamowitego konwertera TXT można konwertować tylko określone pliki TXT na dowolny format. Po wybraniu folderu zawierającego dużą liczbę dokumentów tekstowych, pojawi się podgląd folderów TXT w panelu oprogramowania, z którego możesz wybrać wymagane dokumenty, które chcesz przekonwertować na popularny format pliku przed rozpoczęciem procesu konwersji.

Wybierz wymaganą ścieżkę do zapisania wyniku

Po wybraniu formatu zapisu, oprogramowanie to pozwala wybrać wymaganą ścieżkę docelową, w której powinny zostać zapisane przekonwertowane dane. Za pomocą tego narzędzia można również zapisywać przekonwertowane pliki w dowolnym miejscu. Użytkownicy mogą łatwo przechowywać dane w dowolnym wybranym przez siebie obszarze, a także mogą zapisywać przekonwertowane pliki dokumentów w tej samej lokalizacji, co oryginalne dane.

Możliwa nieograniczona konwersja plików TXT

Jeśli chodzi o rozmiar plików, które może obsłużyć Konwerter plików TXT, nie ma żadnych ograniczeń. Możliwe jest przekonwertowanie nieskończonej ilości plików TXT na dowolny inny format wymagany przy użyciu tej aplikacji. Dodatkowo możesz jednocześnie konwertować pojedynczy plik lub cały folder. W większości przypadków zobaczysz transformację plików dokumentów tekstowych w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Uzyskaj dokładną i bezpieczną konwersję

Konwerter dokumentów TXT dostarczy Ci dokładnych wyników w odpowiednim czasie. Podczas procesu eksportu plików/folderów tekstowych narzędzie zapewnia zachowanie wszystkich właściwości dokumentu. Dodatkowo to zaawansowane narzędzie jest całkowicie samowystarczalne. Nie ma wymogu pobierania i instalowania żadnej pomocniczej aplikacji w celu konwersji plików tekstowych / folderów.

Poznaj specyfikację narzędzia do konwersji dokumentów 4n6 TXT
Oprogramowanie konwertera plików TXT Podstawowe wymagania systemowe do konwersji plików tekstowych
 • Wsparcie: Windows 10 (32/64-bit) i wszystkie kolejne wersje
 • Procesor: Procesor 1 GHz (zalecane 2,4 GHz).
 • RAM: 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB).
 • Miejsce na dysku twardym: Wymagane jest 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

Ograniczenia

 • Darmowa wersja Text file Converter umożliwia konwersję 10 plików dokumentów TXT.
Szczegóły Produktu
Zrzuty ekranu oprogramowania konwertera TXT
Naucz się łatwego procesu pracy, aby konwertować pliki tekstowe / foldery na inną platformę
Samouczek wideo kreatora konwertera plików TXT
Obejrzyj wideo na żywo, aby odkryć proste kroki konwertera dokumentów 4n6 TXT
Sprawdź, co mówią nasi użytkownicy
Co nasi klienci myślą o najlepszym oprogramowaniu do konwersji tekstu
よくある質問
TXTドキュメントコンバータに関する質問と回答

A. 以下の簡単なプロセスに従ってください。

 • ステップ 1: WindowsコンピューターマシンにTXTコンバーターをダウンロードします。
 • ステップ 2: アプリを実行し、[開く]をクリックしてTXTファイルを読み込みます。
 • ステップ 3: 左側のパネルにロードされたすべてのファイル/フォルダー。
 • ステップ 4: それをクリックして、TXTファイルのプレビューを取得します。
 • ステップ 5: 次に、[エクスポート]オプションに移動し、[保存]を選択します。
 • ステップ 6: 宛先を選択し、[保存]ボタンをクリックします。

A. はい, ツールは、TXTファイルの完全なプレビューを提供します.

A. 番号, これは、Windows互換のアプリケーションにすぎません。 Windows 11、10、およびそれ以下のエディションでダウンロードして実行できます。

A. はい, このアプリを使用すると、無制限のTXTファイルをPDFなどの安全なドキュメント形式にエクスポートできます。


A.はい、ツールはテキストファイルの完全な変換を提供します.